Nytt styre for 2013/2014

Årsmøtet i Norsk Evalueringsforening vedtok 18. september 2013 nytt styre for 2013/2014. Det ble valgt både ny styreledelse og flere medlemmer kom til.

Flere av de som ble takket av i det gamle styret, har vært sentrale helt siden etableringen av foreningen i 2009. Nå har nye krefter kommet til, og vil fortsette det gode arbeidet med å skape et nettverk og være en pådriver for styrket evalueringsmetode og -praksis i Norge. Harald Furre (Oxford Research) er ny styreleder, og Benedicte Akre (KRD) er ny nestleder. De overtar for henholdsvis Einar Lier Madsen og Anne Halvorsen.

NEF styret 2014

På bildet (fra v.): Benedicte Akre, Siv J. Lillestøl (Norad), Harald Furre, Anna Ølnes (Revisjon Midt-Norge IKS) , John-Olav Sæter (DFØ), Sigmund Nordhus (Riksrevisjonen), Asbjørn Johannesen (HiOA), Toril Ringholm (Norut) og Gro Holst Volden (SINTEF). Ikke tilstede: Nina Jentoft (Agderforskning), Tina Søreide (CMI) og Steinar Johansen (NIBR).