Foredragene fra Evalueringskonferansen 2013

Vil du se nærmere på foredragene fra årets konferanse? Temaet i år var evaluering som innovasjon. NIBR har lagt ut alle presentasjonene på SlideShare. Bare følg lenkene under for å komme til det enkelte foredraget.

18.09.13
Alexandra Bech Gjørv: Evaluering (granskning) som innovasjon
Geir Stene-Larsen: Hvordan sikre at evalueringer er nyttige for forvaltningen

Parallellsesjon A: Evaluering av store politiske reformer
Parallellsesjon B: Kunnskapsutfordringer og bruk av effektevalueringer i distrikts- og regionalpolitikken
19.09.13
Parallellsesjon C: Innovasjon i bistandsevalueringer
Parallellsesjon D: Metodiske utfordringer i evalueringer