Første info Evalueringskonferansen 2014

CMI i Bergen blir arrangør for Evalueringskonferansen 2014.

Alle interesserte oppfordres til å holde av torsdag 18. og fredag 19. september 2014. Sted blir da CMIs lokaler i Bergen, som er samlokalisert med UiB og Juridisk fakultet. Mer info om program kommer.