Har du enda ikke lest Evalueringsboken?

Med støtte fra Norsk Evalueringsforening ble det i 2012 utgitt en antologi om evaluering. Boken har tittelen «Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold».

Det finnes svært få fagbøker om evaluering på norsk i dag. Hensikten med denne boken har vært å gi bedre innsikt i og forståelse av hva evaluering er, og å vise bredden og mangfoldet i evalueringsfaget i dag. Sentralt i boka er drøfting av spørsmål om verdier og kriterier i evaluering, og forholdet mellom evaluering og forskning. Forfatterne tar for seg en rekke eksempler på evalueringspraksis, for eksempel knyttet til styring og kontroll av barneverninstitusjoner, store investeringsprosjekter og lover.

Redaktører er Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft, og boken har bidrag fra en rekke personer med evalueringsfaglig tyngde både i Norge og Skandinavia.

Bestilles hos Fagbokforlaget