Gå-hjem møte hos Norad

Institusjonelle oppsett for god evaluering

Gå-hjem møte: Norads evalueringsavdeling og 3ie inviterer til et åpent seminar torsdag 19. juni kl. 9-17 i Norads informasjonssenter i 6. etasje i Ruseløkkveien 26, Oslo.

Evalueringskolleger fra mange ulike bilaterale, multilaterale og frivillige organisasjoner, samt forvaltninger i sør vil presentere, bl.a. Danida, Oxfam, Norad, Den interamerikanske utviklingsbanken ( IADB), Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD),  The Millennium Challenge Corporation (MCC), BRAC, Mexico og Sør-Afrika.

Temaet er hvordan ulike institusjonelle oppsett kan fasilitere eller hindre god evaluering og resultatmåling.

Påmelding skjer på mail til sekretariatet ved hbo@oxford.no.