Evalueringspris 2014

Meld inn kandidater til årets Evalueringspris – juryen er på plass!

En viktig hendelse under årets evalueringskonferanse vil være utdeling av årets Evalueringspris. Prisen kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson, for god utføring, god bruk eller god bestilling av evalueringer. Prisen består av et diplom og et kunstverk. En jury på tre personer vil vurdere kandidatene. Årets Evalueringspris deles ut under Evalueringskonferansen 2014.

images

Den nyetablerte juryen ledes av prof. Sidsel Sverdrup ved Diakonhjemmet Høgskole. I juryen sitter også ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu i Kommunal- og Moderniseringsdepartementets regionalpolitiske avdeling, og spesialrådgiver Knut Senneseth i Innovasjon Norge.

 

“Prisen kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson, for god utføring, god bruk eller god bestilling av evalueringer”

 

Nå trenger vi innspill til gode vinnerkandidater – alle forslag mottas med takk. Ta kontakt med sekretariatet på mre@oxford.no .

 

Prisens vedtekter finner du  her: Retningslinjer-for-NEFs-evalueringspris.pdf.