Vel gjennomført evalueringskonferanse

Last ned presentasjonene fra konferansen her.

Evalueringskonferansen er det årlige høydepunktet for alle evalueringsinteresserte i Norge. Med solid faglig innhold og nettverksbygging gikk årets evalueringskonferanse av stabelen. Årets konferanse ble arrangert 24. og 25. september på Gardermoen. Konferansen ble arrangert av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i form av et samarbeid mellom AFI, NOVA og Fakultetet for samfunnsfag. Konferansen arrangeres på oppdrag fra Norsk Evalueringsforening og EVA-forum.

main_qualityhotelairportgardermoen

Tilbakemeldingene tyder på at de 170 deltakerne fant arrangementet meget interessant og nyttig. Med statsbyråkratisk underholdning på menyen var også kvelden reddet.
Det overordnede temaet for konferansen var “Evalueringsmakt og – avmakt”. Forholdet mellom evaluering og politikk stod derfor på ulike måter sentralt i hver av de 26 presentasjonene. Flere av presentasjonene handlet om metodevalg, herunder kvalitativ versus kvantitativ tilnærming. Nytt av året var også en egen parallellsesjon om evalueringer i næringslivet, hvor det ble løftet frem ulike problemstillinger knyttet til evalueringer i bedrifter.

I tillegg satte vertskapsorganisasjonene sitt preg på programmet, med en stor bredde på de mange innleggsholderne.

Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned her.