Valg av styre i Norsk evalueringsforening

Vi ønsker tre nye styremedlemmer velkommen etter generalforsamlingen i Trondheim

Årsmøtet i Norsk evalueringsforening ble avholdt 29. september. Styrets beretning vitner om et aktivt år, med flere nye initiativer som gå-hjem-møter, nyhetsbrev og evalueringspris. Foreningen har en solid økonomi.

bilde-29-09-2016-17-47-06-1

 

 

 

 

 

   

F.v.: Elling Tjønneland (nyvalgt styremedlem), Heidi Rapp Nilsen, Gro Holst Volden (leder), Lars-Erik Becken, Eirin Isaksen Winsnes, Rune Stiberg-Jamt, Gry Monsen (nyvalgt styremedlem) og Liv Moberg (nyvalgt styremedlem)

På årsmøtet ble det også valgt styre for 2016/2017. Tre styremedlemmer; Anna Ølnes, Toril Ringholm og Asbjørn Johansen, gikk av. Vi takker samtlige for meget god innsats for foreningen. Gry Elisabeth Monsen fra Innovasjon Norge, Liv Moberg fra DFØ og Elling Tjønneland fra CMI ble valgt som styremedlemmer for 2 år. Tale Baadsvik fra Trondheim kommunerevisjon og Øyunn Syrstad Høydal fra Høgskolen i Oslo og Akershus ble valgt inn som varamedlemmer for 1 år.

 

Øvrige styremedlemmer hadde takket ja til gjenvalg eller var ikke på valg. Styret for 2016/2017 består dermed av følgende medlemmer:

 • Gro Holst Volden, Concept-programmet/NTNU, styreleder
 • Sigmund Nordhus, Riksrevisjonen, nestleder
 • Steinar Johansen, NIBR
 • Lars-Erik Becken, Proba samfunnsanalyse
 • Rune Stiberg-Jamt, Oxford Research
 • Eirin Isaksen Winsnes, Norges Forskningsråd
 • Heidi Rapp Nilsen fra Norut
 • Gry Elisabeth Monsen, Innovasjon Norge
 • Liv Moberg, DFØ-Direktoratet for økonomistyring
 • Elling Tjønneland, CMI
 • Vara: Tale Baadsvik,Trondheim kommunerevisjon
 • Vara: Øyunn Syrstad Høydal, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Last ned protokoll fra generalforsamlingen her

 

Les oppdaterte vedtekter for Norsk evalueringsforening