Første info Evalueringskonferansen 2017

Evalueringskonferansen 2017 arrangeres i Oslo 23. – 24. oktober

Tema for årets konferanse er «Evaluering i digitaliseringens tid».

Konferansen finner i år sted i Oslo sentrum og arrangeres 23.-24. oktober i Gamle museet (Dronningens gate 2).

Det er konsulentselskapet Agenda Kaupang som er arrangør av årets evalueringskonferanse.

Vi lover mange spennende foredragsholdere, gode faglige diskusjoner og et spennende sosialt arrangement på kvelden.

Hold av datoene allerede nå – nærmere informasjon om endelig program og påmelding kommer medio april.