Evalueringsintervju

Bli bedre kjent med Gry Elisabeth Monsen


Arbeidssted: Innovasjon Norge

Stilling: Spesialrådgiver
Arbeidsfunksjon: Ansvarlig for evalueringsarbeidet

1.    Hvordan og i hvilket omfang jobber du med evalueringer til daglig? Vel halvparten av tida mi.
2.    Har du jobbet med evalueringer i mange år?  25 år
3.    Hvilken evaluering/-er jobber du med akkurat nå?
Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram og oppstart av Bedriftsnettverksprogrammet

4.    Hvilke fase av evalueringsprosessen synes du er mest spennende og hvorfor?
Konklusjon-  og oppfølgingsfasen hvor vi diskuterer anbefalinger og tiltak – bringer læringen inn i organisasjonen i samarbeid med fagansvarlige.

5.    Er det noe du mener er «underevaluert» og som bør evalueres?
Igangsetting av tiltak – vi bør før-evaluere mer og tenke mer på måleindikatorer ved oppstart av en aktivitet!

6.    Har du et godt eksempel på god læring og oppfølging av en evaluering i din organisasjon?
Innovasjon Norge har nå hatt en god evaluering og oppfølging av GE (Global Entrepreneurship)-aktivitenene. Ved bruk av work-shops og bred involvering i etterkant har vi lært mye – på tvers i organisasjonen og på tvers av aktiviteter.

7.    Er det nyttig med evalueringsnettverk i forbindelse med evalueringsarbeid?
Ja, definitivt. Jeg har mye glede av både EVA-forum (bestillerforum i staten) og Norsk evalueringsforening.

8.    Folk som jobber med evalueringsarbeid er ofte litt «nerdete» – hva gjør du i fritiden for å kople av?
Stabler ved, maler (vegger) og murer diverse – skikkelig tankeløst arbeid med SYNLIGE resultater!