Vinneren av Evalueringsprisen 2017

Glade vinnere av Evalueringsprisen 2017

Evalueringsprisen ble delt ut på året konferanse i Oslo 23. oktober.

Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er i år fjerde gang prisen deles ut.

Prisen tildeles i år Riksrevisjonen for deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr.

Vi gratulerer!

Rapporten kan lastes ned her:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/ArkiveringStatligForvaltning.aspx

Komiteens innstilling og begrunnelse kan lastes ned her: Innstilling-til-Evalueringsprisen-2017.pdf