Kunne du tenke deg å skrive en artikkel om effektevaluering?

Evalueringstidsskriftet Evaluation Review og The International Network for Social Policy Teaching and Research vil i fellesskap holde en konferanse med tittelen Rigorous impact evaluations in Europe i Torino, Italia 11.-13. mars. Tidsskriftet vil også publisere et spesialnummer med samme tittel. De som er interessert i å publisere for konferansen og/eller tidsskriftet må sende inn et kort abstract innen 15. desember.

Se hele invitasjonen her: Torino-conference_Call-for-papers_17_1026C.pdf