Stor EU-konferanse om forsknings- og innovasjonspolitikk – design, implementering og evaluering.

Konferansen holdes 5.-6. november 2018 i Wien.
Deltakelse på konferansen er gratis.

Ønsker du å sende inn abstract, er fristen 15. mai.

Mer info her https://www.impactevaluation.eu/about/

 By Bwag [CC BY-SA 3.0 at (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en)], from Wikimedia Commons