Evalueringskonferansen 2018

Invitasjon til Evalueringskonferansen, Kristiansand 20. – 21. september:

«EVALUERING I MØTE MED MAKTA»

Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med Oxford Research som arrangør, inviterer til den 24. årlige evalueringskonferansen i Kristiansand 20.-21. september 2018. Konferansen finner sted på Scandic Bystranda.

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen setter i år søkelyset på de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når «makta» og evaluering møtes. Derfor er konferansens hovedtittel i år «Evaluering i møte med makta».

Du melder deg på konferansen HER

Årets konferanse vil bestå av tre hovedbolker:

  1. Når evaluering møter makta
  2. Når makta møter seg selv i døra som evaluator
  3. Når makta vil ha effekt

Hver bolk vil innledes med foredrag fra både oppdragsgiver- og oppdragstakersiden hvor innlederne vil reflektere over temaet for bolken. Videre vil bolkene inneholde fasiliterte sofasamtaler med både innlederne og andre i

Vi legger ut informasjon og program fortløpende.