Vinneren av Evalueringsprisen 2018 ble “Fra bostøtte til programarbeid” av Vista Analyse

Evalueringsprisen 2018 gikk til Vista Analyses evaluering av statens boligsosiale virkemidler – Fra bostøtte til programarbeid, utført på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prisen ble delt ut på Evalueringskonferansen 20. – 21. september i Kristiansand. Evalueringen ble gjennomført av Tyra Ekhaugen (prosjektleder) og Ingeborg Rasmussen, med bidrag fra Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg, Mari Brekke Holden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med ideas2evidence v/Asle Hagestøl.

Juryen fremhever blant annet at: Evalueringen representerer et veldig grundig evalueringsmetodisk håndverk, den har gode refleksjoner om, og beskrivelser av, metodevalg og datakilder. Den viser god forståelse for bakgrunnen for evalueringen, evalueringskriteriene er eksplisitte, metodevalgene og datakildene likeså.

Les mer om Evalueringsprisen 2018 her