Foredragene fra Evalueringskonferansen 2018 er nå lagt ut

Evalueringskonferansen 2018 ble godt mottatt av de tilstedeværende deltakerne, og det var mange interessante foredragsholdere og presentasjoner.

De ulike presentasjonene er nå lagt ut – og de kan lastes ned her.