januar 2019

Evalueringsforeninga i Stat & Styring nr. 3/2018

Evalueringsforeninga har fasilitert fire artikler i en egen seksjon i siste nummer (Nr 3/2018) av Stat & Styring. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget og er et spesialtidskrift på forholdet mellom politikk og forvaltning (www.statogstyring.no). De fire artiklene diskuterer ulike sider ved evaluering i norsk forvaltning.

Styreleder i Evalueringsforeninga Gro Holst Volden (forskningssjef, Concept-programmet ved NTNU) og styremedlem Espen Frøyland (seksjonsleder i analyseavdelingen i Politidirektoratet) diskuterer Evaluators komplekse rolle i sitt bidrag. Her viser de evalueringer stiller både de som bestiller, utfører og leser evalueringer overfor mange utfordringer. De viser at det er viktig at å være tydelig på hvilken rolle man velger at evaluator skal og hvilke dilemmaer dette valget kan innebære.

Styremedlem og Liv Moberg og Helge Spildrejorde (begge seniorrådgivere ved Direktoratet for Økonomistyring) diskuterer kunnskapsgrunnlaget for god styring og ledelse i sitt bidrag Tilstrekkelig og forsvarlig kunnskap for tillitsbasert styring.

Seniorrådgiver Javier Fabra-Mata (seniorrådgiver for analyse og forskning i Kirkens Nødhjelp) viser i Trender i evaluering at teoribaserte evaluering og eksperimentelt design har fått mer trekkraft i det siste og drar nytte av eksplosjonen i tilgang på stordata.

Nestleder i Evalueringsforeninga, Elling Tjønneland (seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt) analyser bistandsevaluering i Kvalitet og bruk av evaluering i norsk utviklingshjelp. Han viser at evalueringer på dette området blir mye lest, men også at evalueringene blir lite brukt strategisk for å heve kvaliteten på bistanden.