juni 2019

Nytt Gå-hjem møte 14.juni 2019

Vi inviterer til nytt Gå-hjem møte med tema: Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten.

Innleder er Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet.
Høydal har skrevet en doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

Norsk evalueringsforening håper på en god diskusjon med utgangspunkt i et kritisk blikk på evalueringens plass i statsforvaltningen.

Program:

  • 09:00-09:05: Velkommen, ved Audun Solli (Norsk evalueringsforening)
  • 09:05-09:50: Evaluering – symbol og metode. Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten, ved Øyunn Syrstad Høydal (OsloMet)
  • 09:50 – 10:10: pause med noe å bite i
  • 10:10 – 11: spørsmål og diskusjon

Sted: Møtet holdes hos Direktoratet for økonomistyring,  Paleet, Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo.
Her finner du inngangen

 

Påmelding til Gå-hjem møte 14.juni 2019

Fyll ut feltene under for å melde deg på til Gå-hjem-møtet. Velkommen skal du være!
  • Arbeidsgiver

Evalueringskonferansen 2019

 

Evalueringsforeningen har tiårsjubileum og vil i år selv stå som arrangør av årets evalueringskonferanse. Det gjør vi i nært samarbeid med EVA-forum, nettverk for evaluering i staten som fyller 25 år.

Tittel og tema for årets konferanse er «Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde».

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Jubileumskonferansen 2019 finner sted 19. – 20. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Scandic Ambassadeur er et nyoppusset og innbydende hotell nær togstasjonen og endestasjonen for flytoget.

Innhold på konferansen

På konferansen får vi presentert ny evalueringsmetodikk for komplekse politikkutfordringer som er utviklet ved et forskningssenter i England. I Norge har Forskningsrådet lang erfaring med ulike metoder for effekt-evaluering og deler disse med oss. Finansdepartementet står for en av «nyvinningene» på evalueringsfeltet, med etablering av områdegjennomganger. Vi får høre om disse både fra departementet og fra konsulentbransjen.

En annen trend er økt vekt på ulike typer av forhåndsevaluering, som for eksempel tjenestedesign med gevinstfokus, hvor grundig brukerinvolvering skal styrke sannsynligheten for å lykkes på lang sikt med nye initiativer. I Norge har følge-evaluering lenge stått sterkt og vi får også innblikk i praktisk erfaringer med denne tilnærmingen.

Blant foredragsholderne finne vi:

Dione Hills, The Centre for Evaluation across the Nexus (CECAN)

Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet

Kim Forss, evalueringsforsker og redaktør for «Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond»

Espen Solberg, NIFU

Silje Gamstøbakk, Finansdepartementet og Erik W. Jacobsen, Menon

 

Konferansen er nyttig for deg som har bruk for kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling eller styring, og for deg som bestiller eller gjennomfører evaluering selv.

Meld deg på innen 23. juni og få 500 kroner i rabatt