Evalueringskonferansen 2019

 

Evalueringsforeningen har tiårsjubileum og vil i år selv stå som arrangør av årets evalueringskonferanse. Det gjør vi i nært samarbeid med EVA-forum, nettverk for evaluering i staten som fyller 25 år.

Tittel og tema for årets konferanse er «Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde».

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Jubileumskonferansen 2019 finner sted 19. – 20. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Scandic Ambassadeur er et nyoppusset og innbydende hotell nær togstasjonen og endestasjonen for flytoget.

Innhold på konferansen

På konferansen får vi presentert ny evalueringsmetodikk for komplekse politikkutfordringer som er utviklet ved et forskningssenter i England. I Norge har Forskningsrådet lang erfaring med ulike metoder for effekt-evaluering og deler disse med oss. Finansdepartementet står for en av «nyvinningene» på evalueringsfeltet, med etablering av områdegjennomganger. Vi får høre om disse både fra departementet og fra konsulentbransjen.

En annen trend er økt vekt på ulike typer av forhåndsevaluering, som for eksempel tjenestedesign med gevinstfokus, hvor grundig brukerinvolvering skal styrke sannsynligheten for å lykkes på lang sikt med nye initiativer. I Norge har følge-evaluering lenge stått sterkt og vi får også innblikk i praktisk erfaringer med denne tilnærmingen.

Blant foredragsholderne finne vi:

Dione Hills, The Centre for Evaluation across the Nexus (CECAN)

Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet

Kim Forss, evalueringsforsker og redaktør for «Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond»

Espen Solberg, NIFU

Silje Gamstøbakk, Finansdepartementet og Erik W. Jacobsen, Menon

 

Konferansen er nyttig for deg som har bruk for kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling eller styring, og for deg som bestiller eller gjennomfører evaluering selv.

Meld deg på innen 23. juni og få 500 kroner i rabatt