Innkalling til generalforsamling 2019

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling torsdag 19. september kl 18.30. Innkallingen er sendt per epost til foreningens medlemmer.

Sakspapirer ettersendes.

Generalforsamlingen avholdes under Evalueringskonferansen 2019.