Arrangement

“Learn How To Master Theory-Based Impact Evaluation”

EIPA – The European Institute of Public Administration (EIPA) i Maastricht arrangerer seminar i teoribasert effektevaluering.

Seminaret blir avholdt i Maastricht (Nederland) den 13.-14. Februar 2020.
Kontakt Ms Belinda Vetter, Programme Organiser – EIPA, for mer informasjon.
epost: b.vetter@eipa.eu, nettside: www.eipa.eu

Mer informasjon om seminaret finnes her:

Nytt Gå-hjem møte 14.juni 2019

Vi inviterer til nytt Gå-hjem møte med tema: Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten.

Innleder er Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet.
Høydal har skrevet en doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

Norsk evalueringsforening håper på en god diskusjon med utgangspunkt i et kritisk blikk på evalueringens plass i statsforvaltningen.

Program:

  • 09:00-09:05: Velkommen, ved Audun Solli (Norsk evalueringsforening)
  • 09:05-09:50: Evaluering – symbol og metode. Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten, ved Øyunn Syrstad Høydal (OsloMet)
  • 09:50 – 10:10: pause med noe å bite i
  • 10:10 – 11: spørsmål og diskusjon

Sted: Møtet holdes hos Direktoratet for økonomistyring,  Paleet, Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo.
Her finner du inngangen

 

Påmelding til Gå-hjem møte 14.juni 2019

Fyll ut feltene under for å melde deg på til Gå-hjem-møtet. Velkommen skal du være!
  • Arbeidsgiver

Gå-hjem-møte 24. januar 2019 – Nye former for datavisualisering

Nye former for datavisualisering – erfaringer fra SSB

Det finnes mange verktøy som gir muligheter for å presentere data visuelt på nye måter.
SSB har arbeidet med dette en stund og deler sine erfaringer med datavisualisering.

Program:

14:00: Velkommen ved Norsk evalueringsforening

14:05: Datavisualisering  v/Thomas Bjørnskau, SSBs kommunikasjonsavdeling

14:50: Spørsmål og kommentarer

15:10-15:30: Kaffe, frukt og mingling

 

Presentasjon fra møtet ligger her  Presentasjon-datavisualisering_24012019_Bjørnskau.pdf

 

Sted: Møtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13 i Oslo

Kart: https://goo.gl/maps/NUNKoDZ9aJx

Påmelding - Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge

Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge
  • For- og etternavn

Nytt Gå-hjem-møte hos Deloitte 30. august 2018

Metodeseminar om text mining

 Det skrevne ord vil alltid være en viktig kilde til data og informasjon i evalueringer. Utfordringen er ofte at det er for mye tekst til at det er mulig å lese alt. For mange dokumenter gjør det lett å overse viktig data og informasjon. Når datagrunnlaget er store mengder tekst, hvordan kan text mining brukes i evalueringer og analyse?

I Big Data sammenheng handler text mining om å automatisere prosessen med å trekke ut informasjon fra tekst. Hvor langt har statistikerne kommet i å utvikle robuste og pålitelige metoder for å finne verdifull informasjon i store mengder tekst?

Program

13:00 Velkommen Audun Solli, Norsk evalueringsforening
13:05 Text mining i forskning Pierre Lison, Norsk Regnesentral
13:35 Text mining i praksis Stein Ove Songstad, Deloitte
14:05 Spørsmål fra salen og diskusjon
14:45 Mingling

 

Gå-hjem-møtet arrangeres hos DeLoitte i Dronning Eufemias gate 14, Oslo.

Meld deg på til møtet her

 

Nytt Gå-hjem-møte hos Forskningsrådet 6. september 2018

Sammen med Forskningsrådet og EVA-forum inviterer vi til Gå-hjem-møte torsdag 6. september kl. 13 -15.
Tema for møtet er: Modellenes tyranni? – Fordeler og ulemper med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. 

Økonometriske analyser er en velbrukt metode for å måle effekter av forskning og innovasjon. Basert på nylige erfaringer med slike analyser arrangerer vi Gå hjem-møte der vi setter søkelyset på styrker og begrensninger ved metoden.

Program:

13.00 Velkommen Liv Moberg (EVA-forum) og Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet)
13.05 Forskningsrådets erfaringer med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. Svein Olav Nås (Forskningsrådet)
13.25 Erfaringer fra Innovasjon Norges arbeid med utvikling av indikatorer og mål- og resultatstyringssystem (MRS) – Når er økonometriske analyser egnet, og når kommer de til kort? Pål Aslak Hungnes (Innovasjon Norge)
13.45 Styrker og svakheter med bruk av økonometri til å måle effekter av innovasjon – Erfaringer fra bl.a. evalueringa av SkatteFUNN. Fernanda Winger Eggen (Samfunnsøkonomisk analyse)
14.05 Noen erfaringer fra arbeid med evalueringer av næringspolitiske virkemidler. Erik Fjærli (Statistisk sentralbyrå)
14.25 Paneldiskusjon Ordstyrer: Eirin I. Winsnes (Forskningsrådet)
14.45 Mingling

HER kan du melde deg på – på meldingsfrist 5. september