Arrangement

Gå-hjem-møte 24. januar 2019 – Nye former for datavisualisering

Nye former for datavisualisering – erfaringer fra SSB

Det finnes mange verktøy som gir muligheter for å presentere data visuelt på nye måter.
SSB har arbeidet med dette en stund og deler sine erfaringer med datavisualisering.

Program:

14:00: Velkommen ved Norsk evalueringsforening

14:05: Datavisualisering  v/Thomas Bjørnskau, SSBs kommunikasjonsavdeling

14:50: Spørsmål og kommentarer

15:10-15:30: Kaffe, frukt og mingling

 

Presentasjon fra møtet ligger her  Presentasjon-datavisualisering_24012019_Bjørnskau.pdf

 

Sted: Møtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13 i Oslo

Kart: https://goo.gl/maps/NUNKoDZ9aJx

Påmelding - Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge

Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge
  • For- og etternavn

Nytt Gå-hjem-møte hos Deloitte 30. august 2018

Metodeseminar om text mining

 Det skrevne ord vil alltid være en viktig kilde til data og informasjon i evalueringer. Utfordringen er ofte at det er for mye tekst til at det er mulig å lese alt. For mange dokumenter gjør det lett å overse viktig data og informasjon. Når datagrunnlaget er store mengder tekst, hvordan kan text mining brukes i evalueringer og analyse?

I Big Data sammenheng handler text mining om å automatisere prosessen med å trekke ut informasjon fra tekst. Hvor langt har statistikerne kommet i å utvikle robuste og pålitelige metoder for å finne verdifull informasjon i store mengder tekst?

Program

13:00 Velkommen Audun Solli, Norsk evalueringsforening
13:05 Text mining i forskning Pierre Lison, Norsk Regnesentral
13:35 Text mining i praksis Stein Ove Songstad, Deloitte
14:05 Spørsmål fra salen og diskusjon
14:45 Mingling

 

Gå-hjem-møtet arrangeres hos DeLoitte i Dronning Eufemias gate 14, Oslo.

Meld deg på til møtet her

 

Nytt Gå-hjem-møte hos Forskningsrådet 6. september 2018

Sammen med Forskningsrådet og EVA-forum inviterer vi til Gå-hjem-møte torsdag 6. september kl. 13 -15.
Tema for møtet er: Modellenes tyranni? – Fordeler og ulemper med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. 

Økonometriske analyser er en velbrukt metode for å måle effekter av forskning og innovasjon. Basert på nylige erfaringer med slike analyser arrangerer vi Gå hjem-møte der vi setter søkelyset på styrker og begrensninger ved metoden.

Program:

13.00 Velkommen Liv Moberg (EVA-forum) og Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet)
13.05 Forskningsrådets erfaringer med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. Svein Olav Nås (Forskningsrådet)
13.25 Erfaringer fra Innovasjon Norges arbeid med utvikling av indikatorer og mål- og resultatstyringssystem (MRS) – Når er økonometriske analyser egnet, og når kommer de til kort? Pål Aslak Hungnes (Innovasjon Norge)
13.45 Styrker og svakheter med bruk av økonometri til å måle effekter av innovasjon – Erfaringer fra bl.a. evalueringa av SkatteFUNN. Fernanda Winger Eggen (Samfunnsøkonomisk analyse)
14.05 Noen erfaringer fra arbeid med evalueringer av næringspolitiske virkemidler. Erik Fjærli (Statistisk sentralbyrå)
14.25 Paneldiskusjon Ordstyrer: Eirin I. Winsnes (Forskningsrådet)
14.45 Mingling

HER kan du melde deg på – på meldingsfrist 5. september 

 

 

Evalueringskonferansen 2018

Invitasjon til Evalueringskonferansen, Kristiansand 20. – 21. september:

“EVALUERING I MØTE MED MAKTA”

Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med Oxford Research som arrangør, inviterer til den 24. årlige evalueringskonferansen i Kristiansand 20.-21. september 2018. Konferansen finner sted på Scandic Bystranda.

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen setter i år søkelyset på de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når «makta» og evaluering møtes. Derfor er konferansens hovedtittel i år «Evaluering i møte med makta».

Du melder deg på konferansen HER

Norad-seminar: Evalueringer gjennom geografisk analyse 2018

Evalueringsavdelingen, i samarbeid med Det globale miljøfondets (GEFs) evalueringsenhet, inviterer til seminar om bruk av Geografisk Informasjonssystem data – dvs. geografiske refererte data, for å evaluere miljø –og utviklingseffekter på lokalt og regionalt nivå.

Denne tilnærmingen som er kjent som «geospatial impact evaluation», utgjør en nyere retning innenfor virkningsevalueringer. Kjernen i denne tilnærmingen er å bruke geokodet prosjektdata, som kombineres med relevante lokale data fra andre datakilder (for eksempel satellittdata om endringer i vegetasjon, data fra levekårsundersøkelser),  for å evaluere virkninger av et bistandstiltak.

Tid: Torsdag 14. Juni, 2018, 09:30 – 14:30
Sted: Norad, Informasjonssenteret 5. etg, Bygdøy allé 2, Oslo

Program: Se vedlegg. Seminaret er delt opp i to deler. Det er mulig å melde seg på  Del 1 og/eller Del 2, og delta på lunsj.

Målgruppe: Seminaret passer for alle i KLD, Norad, UD samt forskere/konsulenter/studenter som interesserer seg for evaluering av bistand eller som ønsker å lære mer om geografiske analyser. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Innledere

  • Geeta Batra, Sjefsevaluator, Det globale miljøfondet GEF
  • Dan Runfola, Direktør/professor, Data Science Program, College of William and Mary
  • Seth Goodman, forsker, Geospatial Analysis Lab, College of William and Mary
  • Balbir Singh, Seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen, Norad.

 

Påmelding via Norad.no innen tirsdag 12. juni.