Nyhet

By photo uploaded by RicciSpeziari Photographer: Riccardo Speziari (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kunne du tenke deg å skrive en artikkel om effektevaluering?

Evalueringstidsskriftet Evaluation Review og The International Network for Social Policy Teaching and Research vil i fellesskap holde en konferanse med tittelen Rigorous impact evaluations in Europe i Torino, Italia 11.-13. mars. Tidsskriftet vil også publisere et spesialnummer med samme tittel. De som er interessert i å publisere for konferansen og/eller tidsskriftet må sende inn et kort abstract innen 15. desember.

Se hele invitasjonen her: Torino-conference_Call-for-papers_17_1026C.pdf

 

Vinneren av Evalueringsprisen 2017

 Glade vinnere av Evalueringsprisen 2017

Evalueringsprisen ble delt ut på året konferanse i Oslo 23. oktober.

Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er i år fjerde gang prisen deles ut.

Prisen tildeles i år Riksrevisjonen for deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr.

Vi gratulerer!

Rapporten kan lastes ned her:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/ArkiveringStatligForvaltning.aspx

Vellykket Evalueringskonferanse 2017

Årets evalueringskonferanse fant sted 23.- 24. oktober i Oslo, med Agenda Kaupang som arrangør. Konferansen er årets høydepunkt for evalueringsinteresserte i Norge og holdes i samarbeid mellom Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Selve arrangør-rollen går på rundgang mellom evalueringsmiljøene og denne gangen var det Agenda Kaupang som hadde tatt på seg denne rollen.

Over 130 deltakere hadde funnet veien til Gamle Museet for å høre om evaluering i digitaliseringens tid. Ordfører Marianne Borgen åpnet med å ønske velkommen til Oslo. Dag Stokland, administrerende direktør i Agenda Kaupang, var møteleder begge dager. Konferansen kunne by på åtte plenumsforedrag og fem parallelle sesjoner – to mandag og tre på tirsdag.

Deltakerne fikk høre professor Åge Johnsen presentere evalueringens historie og møte med dagens utfordringer, mens Jan Grønbech fra Google Norge ga et bilde av teknologiens utvikling og trender fremover. Dette ga mye å tenkt på både for privat og offentlig virksomhet. Konsernsjef Rune Bjerke fortalte hvordan DNB og andre banker forholder seg til den nye virkeligheten, mens Gjermund Lanestedt fra Agenda Kaupang mente at digitalisering i offentlig sektor derimot er et haleheng. Vi investerer i IKT og samler inn mye data, men har ikke noe strategisk forhold til hvordan det skal brukes. Et lignende buskap hadde Andreas Moan fra Helse Sør-Øst – han ga et friskt og ærlig bilde av hvordan helsesektoren – og resten av offentlig sektor – har et stykke igjen før man tar digitaliseringen og krav om brukervennlighet inn over seg. Men han sparket også til evaluatorene, som noen ganger er mer ute etter å kritisere enn å hjelpe.

Konferansen tok også opp de nyeste endringene i anskaffelsesregelverket, som åpner for mer dialog og fleksibilitet, og som på sikt legger opp til kun digital kommunikasjon. Dag Strømsnes fra Difi snakket om dette fra et oppdragsgiverståsted, og Stine Meltevik fra Oxford Research fra et konsulentperspektiv. Sistnevnte lot til å være noe mer skeptisk til enkelte av endringene enn førstnevnte, og fryktet blant annet at høyere terskelverdi for utlysning kan begrense konkurransen.

Avslutningsforedraget var ved Helje Solberg fra Faktisk.no, som fortalte om bakgrunnen for at faktasjekking har blitt en trend verden over, og om det nye norske initiativet Faktisk.no. I en digital tid er det viktig at faktasjekking kan gå raskt, før en falsk nyhet har spredt seg for langt, og hun antydet at faktasjekking over tid kan bli automatisert.

Presentasjoner fra konferansen: