Nyhet

Webinar 11. juni

Evalueringer av kriser – fra tidligere kriser via 22. juli-kommisjonen til covid-19-pandemien

Torsdag 11. juni 2020, kl. 13.30-15.00 arrangerer Norsk evalueringsforening og EVA-forum webinar om kriseevaluering. Evalueringer eller granskinger etter kriser er en viktig kilde til læring, men kan også være omdiskuterte. Det vil bli tre faglige innlegg og diskusjon om kriseevaluering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), forsker Helge Renå, Universitet i Bergen, og Preben Aavitsland, overlege Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arendal og Froland, vil dele sine erfaringer og tanker om kriseevaluering før koronakommisjonen igangsetter sitt arbeid. 

For mer info og påmelding: https://www.facebook.com/evalueringsforeningen/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCic8bOxolEWrv56h3iVDsGHXYHFu07cXLFKKEPiyWnhR-egbC5aY373m0jTcyVLPJAHPXxSwAX1aYK

“Learn How To Master Theory-Based Impact Evaluation”

EIPA – The European Institute of Public Administration (EIPA) i Maastricht arrangerer seminar i teoribasert effektevaluering.

Seminaret blir avholdt i Maastricht (Nederland) den 13.-14. Februar 2020.
Kontakt Ms Belinda Vetter, Programme Organiser – EIPA, for mer informasjon.
epost: b.vetter@eipa.eu, nettside: www.eipa.eu

Mer informasjon om seminaret finnes her:

Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv

Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet, holdt et innlegg med tittelen «Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv».

Innlegget var basert på Høydals doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Det er det feltet hvor det evalueres mest i Norge. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

I presentasjonen snakket Høydal blant annet om evaluering som et uttrykk for makt. Hun påpekte at evaluering kan føre til bedre beslutningsgrunnlag, men også ha en funksjon for å legitimere politiske beslutninger ved å la de framstå som rasjonelle.

Se hele foredraget her: Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv

Nytt Gå-hjem møte 14.juni 2019

Vi inviterer til nytt Gå-hjem møte med tema: Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten.

Innleder er Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet.
Høydal har skrevet en doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

Norsk evalueringsforening håper på en god diskusjon med utgangspunkt i et kritisk blikk på evalueringens plass i statsforvaltningen.

Program:

  • 09:00-09:05: Velkommen, ved Audun Solli (Norsk evalueringsforening)
  • 09:05-09:50: Evaluering – symbol og metode. Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten, ved Øyunn Syrstad Høydal (OsloMet)
  • 09:50 – 10:10: pause med noe å bite i
  • 10:10 – 11: spørsmål og diskusjon

Sted: Møtet holdes hos Direktoratet for økonomistyring,  Paleet, Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo.
Her finner du inngangen

 

Påmelding til Gå-hjem møte 14.juni 2019

Fyll ut feltene under for å melde deg på til Gå-hjem-møtet. Velkommen skal du være!
  • Arbeidsgiver