Evalueringskonferansen

Invitasjon til Evalueringskonferansen, Kristiansand 20. – 21. september:

«EVALUERING I MØTE MED MAKTA»

 

Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med Oxford Research som arrangør, inviterer til den 24. årlige evalueringskonferansen i Kristiansand 20.-21. september 2018. Konferansen finner sted på Scandic Bystranda.

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen setter i år søkelyset på de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når «makta» og evaluering møtes. Derfor er konferansens hovedtittel i år «Evaluering i møte med makta».

Du melder deg på konferansen HER

Årets konferanse vil bestå av tre hovedbolker:

  1. Når evaluering møter makta
  2. Når makta møter seg selv i døra som evaluator
  3. Når makta vil ha effekt

Hver bolk vil innledes med foredrag fra både oppdragsgiver- og oppdragstakersiden hvor innlederne vil reflektere over temaet for bolken. Videre vil bolkene inneholde fasiliterte sofasamtaler med både innlederne og andre i

 

Foredragsholdere: (oppdateres fortløpende)

 

Aase Marthe J. Horrigmo
Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo har erfaring både som bestiller og utøver av evalueringer – det gjør henne til en spennende foredragsholder!

Hun har doktorgrad i statsvitenskap og har tidligere arbeidet som forsker, senioranalytiker og politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand. Hennes politiske interesseområder er lokal- og regionalpolitisk utvikling, kommunereform, kulturpolitikk og utdanningspolitikk, og hun har i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til forskning, innovasjon, regional utvikling og kommunestruktur.

 

Kristina Fritsvold Nilsen
Kristina Fritsvold Nilsen er viseadministrerende direktør i Retriever-konsernet, som er Nordens største leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Nye krav til måling av effekt har vært med på å utvikle evalueringsfeltet og dette temaet står på årets konferanseprogram.

etriever er aktive i arbeidet med å finne nye måter å analysere effekt av ulike PR-tiltak på – dette gjør Kristina til en spennende foredragsholder!

Kristina har en bachelor i journalistikk fra Mediehøgskolen og en master i ledelse fra BI. Ikke minst har hun flere års erfaring som journalist, blant annet i NRK Østfold og NRK Sørlandet, og ble ansatt i Retriever i 2008. Her etablerte og bygget hun opp medieanalyse som eget forretningsområde, og avdelingen er nå Nordens største analysemiljø i mediesektoren.

 

Rune Tokle
Rune Tokle er daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund. Revisjon og evaluering har noen fellestrekk, og vi ser muligheter for å lære av kommunerevisjonen. Rune vil dele sine erfaringer om bruk og oppfølging av revisjon.

Rune har bakgrunn både fra læreryrket, politikk og revisjon, og blir en spennende foredragsholder på årets konferanse. Han er diplomert internrevisor og cand.scient. med hovedfag i matematikk, studieretning matematikk og økonomi. Han overtok som daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund i 2017 og kom da fra en stilling som internrevisor i Tolldirektoratet.

 

Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for over 300 store og små frivillige organisasjoner fra alle deler av frivillig sektor.Bruken av evalueringer i frivillige organisasjoner er et tema vi gjerne vil høre mer om, og Stian vil fortelle om dette og om forholdet mellom evalueringsarbeidet som utføres internt og eksternt.

Stian har arbeidet i frivillig sektor siden 2001, noe som gjør ham til en spennende foredragsholder om dette temaet. Han har en Master of Arts i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Maastricht, og har også bakgrunn fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.