Evalueringskonferansen 2019 – Jubileumskonferansen

Evalueringsforeningen har tiårsjubileum og vil i år selv stå som arrangør av årets evalueringskonferanse. Det gjør vi i nært samarbeid med EVA-forum, nettverk for evaluering i staten som fyller 25 år.

Tittel og tema for årets konferanse er «Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde».

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Jubileumskonferansen 2019 finner sted 19. – 20. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Scandic Ambassadeur er et nyoppusset og innbydende hotell nær togstasjonen og endestasjonen for flytoget.

Innhold på konferansen

På konferansen får vi presentert ny evalueringsmetodikk for komplekse politikkutfordringer som er utviklet ved et forskningssenter i England. I Norge har Forskningsrådet lang erfaring med ulike metoder for effektevaluering og deler disse med oss. Finansdepartementet står for en av «nyvinningene» på evalueringsfeltet, med etablering av områdegjennomganger. Vi får høre om disse både fra departementet og fra konsulentbransjen.

En annen trend er økt vekt på ulike typer av forhåndsevaluering, som for eksempel tjenestedesign med gevinstfokus, hvor grundig brukerinvolvering skal styrke sannsynligheten for å lykkes på lang sikt med nye initiativer. I Norge har følgeevaluering lenge stått sterkt og vi får også innblikk i praktisk erfaringer med denne tilnærmingen.

Blant foredragsholderne finner vi:

Dione Hills, The Centre for Evaluation across the Nexus (CECAN)

Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet

Kim Forss, evalueringsforsker og redaktør for «Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond»

Espen Solberg, NIFU

Silje Gamstøbakk, Finansdepartementet og Erik W. Jacobsen, Menon

Noen av problemstillingene vi vil få belyst på konferansen er:

  • Hvordan kan vi bevare det nødvendige helhetsblikket for å oppnå langsiktige mål på komplekse politikkområder?
  • Hvordan balansere mellom behovet for å forstå helhet og behovet for å få svar i tide til beslutninger skal tas?
  • Bør evalueringer gjennomføres løpende og over lang tid, eller er det bedre med tilstandsvurderinger fra tid til annen på prioriterte områder?

Konferansen er nyttig for deg som har bruk for kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling eller styring, og for deg som bestiller eller gjennomfører evaluering selv.

Meld deg på innen 30. juni og få 500 kroner i rabatt.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.

Her kan dere se tema og innlegg fra tidligere års Evalueringskonferanser