Evalueringsprisen 2019

Evalueringsprisen deles ut årlig. Prisen går til en utfører eller bestiller for god planlegging, gjennomføring eller bruk av en evaluering. Evalueringen skal være gjennomført de siste tre årene. Den kan tildeles en organisasjon, et team eller en enkeltperson. Medlemmer i Norsk evalueringsforening kan nominere god evalueringer de kjenner, men også evalueringer de selv har deltatt i. Frist for nominasjon til årets pris er 7. juli 2019.

Les prisens retningslinjer her: Retningslinjer-evalueringsprisen (oppdatert mars 2018)

Nonimasjonsskjema:  Nominasjonsskjema - Evalueringsprisen 2019

Evalueringsforeningen har også sitt eget stipend rettet mot studenter og forskere. Les mer her.

 

 

Evalueringsprisen 2018 gikk til Vista Analyses evaluering av statens boligsosiale virkemidler – Fra bostøtte til programarbeid utført på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prisen ble delt ut på Evalueringskonferansen 20. – 21. september i Kristiansand.

Evalueringen ble gjennomført av Tyra Ekhaugen (prosjektleder) og Ingeborg Rasmussen, med bidrag fra Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg, Mari Brekke Holden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med ideas2evidence v/Asle Hagestøl.

Juryen fremhever blant annet at: Evalueringen representerer et veldig grundig evalueringsmetodisk håndverk, den har gode refleksjoner om, og beskrivelser av, metodevalg og datakilder. Den viser god forståelse for bakgrunnen for evalueringen, evalueringskriteriene er eksplisitte, metodevalgene og datakildene likeså.

Rapporten fra Vista Analyse er omfattende og bygger på et stort og sammensatt datamateriale. Rapporten viser god faglig forståelse av problemstillingene, den konteksten de inngår i, kunnskap om virkemidlenes formål og endringsteoriene bak dem.

Vista Analyses evalueringsrapport “Fra bostøtte til programarbeid” finner du her

Og her finner du juryens begrunnelse i sin helhet: Begrunnelse-evalueringsprisen-2018-endelig.docx