Foredragsholdere

SIGRID TOLLEFSEN

SIGRID TOLLEFSEN

Sigrid Tollefsen er seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD). Hun har jobbet mye med koordinerende prosesser og ulike problemstillinger knyttet til styring. I KD koordinerer hun arbeidet med utvikling av nytt styringssystem for Forskningsrådet. Hun har også erfaring fra Universitets- og høgskolerådet og fra ulike avdelinger i KD. Sigrid har en erfaringsbasert master i styring og ledelse og har også hovedfag i historie.


JAN KETIL ARNULF

JAN KETIL ARNULF

Jan Ketil Arnulf er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI der han forsker på lederutvikling og tverrkulturell ledelse. Han har vært leder for BIs lederutdanning i Kina i flere perioder siden 2006, og rådgiver innen lederutvikling for en rekke private og offentlige bedrifter. Arnulf er dr. psychol. fra Universitetet i Oslo, samt godkjent spesialist i både organisasjonspsykologi og klinisk psykologi.


DAG STRØMSNES

DAG STRØMSNES

Dag Strømsnes er avdelingsdirektør i Difi, avdeling for offentlige anskaffelser. Han har tidligere arbeidet som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring fra henholdsvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Han begynte i Difi ved opprettelsen av direktoratet i januar 2008. Dag er utdannet statsviter.


 

RUNE BJERKE

RUNE BJERKE

Rune Bjerke tiltrådte som konsernsjef i DNB i januar 2007. Han var tidligere konsernsjef i Hafslund ASA, og har blant annet vært administrerende direktør i Scancem International.
Bjerke har hatt en rekke styreverv i større selskaper. Han har tidligere vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet. Rune Bjerke er utdannet i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og har en Master i Public Administration fra Harvard University i USA.


VIVI LASSEN

VIVI LASSEN

Vivi Lassen er assisterende direktør i Difi. Hun har lang erfaring fra blant annet organisering og ledelse i staten og har hatt ansvar en rekke evalueringer. For tiden ansvar for evaluering av nærpolitireformen, hvor kultur, holdninger og ledelse er et tema.


MAGNE JØRGENSEN

MAGNE JØRGENSEN

Magne Jørgensen er sjefsforsker ved Simula Research Laboratory, professor ved Universitetet i Oslo, og rådgiver i Scienta. Han leder Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse (HIT-nettverket) og SMIOS-prosjektet (Suksess med IT I Offentlig Sektor), samt sitter i digitaliseringsrådet for å evaluere og rådgi offentlige IT-prosjekter. Han har forsket i snart 20 år på evaluering og forbedring av IT-prosjekter.

YNGVAR ÅSHOLT

YNGVAR ÅSHOLT

Yngvar Åsholt er Kunnskapsdirektør i NAV og er leder for Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Han har tidligere vært arbeidsdirektør, assisterende NAV-direktør og leder for fylkene under etableringen av NAV-reformen. Han er sosialøkonom fra UIO. Har tidligere arbeidet i 10 år i Arbeidsdepartementet med arbeidsmarkedspolitikk.


JAN GRØNBECH

JAN GRØNBECH

Jan Grønbech har ledet Google siden 2005 i Norge og var den første ansatte i Norge. Han har jobbet med internett siden 1994 da han var med å lansere Aftenpostens første nettavis og senere Scandinavia Online.

Fra 1998 til 2002 ledet Jan DoubleClick i Norge, et datterselskap av DoubleClick inc som Google senere kjøpte i 2007. Jan har en Bachelor of Science i Business fra Ohio State University.


GUSTAV JACOB PETTERSON

GUSTAV JACOB PETTERSON

Gustav Jakob Petersson er senioranalytiker ved det svenske Vetenskapsrådet, og er spesialisert innen resultatbasert styring og evaluering. Han har en doktorgrad i økonomisk historie, og er for tiden tilknyttet som forsker ved Förvaltningsakademin ved Södertörns högskola i Stockholm. Petersson er redaktør og en av forfatterne av boken “Cyber Society, Big Data and Evaluation” (2017) (Comparative Policy Evaluation, Volume 24, Transaction Publishers).


DAG STOKLAND

DAG STOKLAND

Dag Stokland er administrerende direktør og konsulent i Agenda Kaupang. Han har 23 års erfaring som konsulent i offentlig sektor, og var med å stifte konsulentselskapet Kaupangen i 2002. Han har tidligere vært leder for Næringssenteret i Vestfold og forsker ved Forskningsstiftelsen Fafo. Dag er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Se også http://norskevalueringsforening.no/program/