Nyheter

Evalueringsavdelingen i Norad og Norsk Evalueringsforening inviterer til lunsjseminar med professor Frans L. Leeuw om internasjonale trender innen evaluering.

Leeuw er en anerkjent evalueringsekspert, og har skrevet en rekke artikler og bøker. Han er professor ved universitetet i Maastricht og direktør for forskning, statistikk og dokumentasjonssenteret i departementet for sikkerhet og justis i Nederland. Frans Leeuw har blant annet tidligere vært president i den europeiske og i den nederlandske evalueringsforeningen.

 

Seminaret vil være på engelsk.

 

Tirsdag 13.mars, kl.11:30 – 13:00. Lett lunsj vil bli servert.  

Norads Informasjonssenter, 5. etasje, Norad, Bygdøy Allé 2, Oslo

Påmelding innen 12. mars via Norads nettsider.

Velkommen!

 

 

 

Gå hjem-møte 1. mars

Gå-hjem-møte: Bruk av evaluering i statlig styring. 

 

Velkommen til gå-hjem-møte torsdag 1. mars kl. 13:00-15:00 i DFØs lokaler (Paleet, Karl Johans gate 37 B, se veibeskrivelse her). Møtet arrangeres i samarbeid mellom Evalueringsforeningen og Evalueringsnettverket i staten (EVA-forum).

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har bestilt en rapport som kartlegger bruk av evaluering i statlig styring

Studien finner at evaluering ses på som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling, men at det kan være en utfordring at planlegging og prioritering av evaluering og kunnskapsutvikling generelt er lite strategisk. Rapporten finner også tegn til økende profesjonalisering i virksomhetene, men at det er stor variasjon mellom departementene og virksomhetene. Læringsaspektet framheves av brukerne som det viktigste ved evaluering, men kunnskapen omsettes i liten grad i praksis.

I møtet vil det være en presentasjon av rapporten og påfølgende debatt. Blant spørsmålene som stilles er:

  • Hvilket potensial er det for å bruke evalueringer mer strategisk i styring og utviklingsarbeid og i politikkutformingen?
  • Hvorfor utnyttes ikke potensialet godt nok i dag?

Program:

Velkommen ved Liv Moberg, seniorrådgiver Direktoratet for Økonomistyring. Kort om føringene for evaluering i staten.

Gitte Haugnæss fra Agenda Kaupang og Ida Gram fra Rambøll presenterer hovedfunnene i studien.

Paneldiskusjon og innspill fra salen. Korte innledninger ved:

  • Vivi Lassen, Spesialrådgiver Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi)
  • Per Øyvind Bastøe, Evalueringsdirektør Norad
  • Harald Baldersheim, Professor emeritus ved Inst for statsvitenskap, UiO

Møteleder: Lars-Erik Becken, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og styremedlem Norsk Evalueringsforening.

Her kan du melde deg på møtet

 

Med vennlig hilsen

Norsk evalueringsforening

By photo uploaded by RicciSpeziari Photographer: Riccardo Speziari (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kunne du tenke deg å skrive en artikkel om effektevaluering?

Evalueringstidsskriftet Evaluation Review og The International Network for Social Policy Teaching and Research vil i fellesskap holde en konferanse med tittelen Rigorous impact evaluations in Europe i Torino, Italia 11.-13. mars. Tidsskriftet vil også publisere et spesialnummer med samme tittel. De som er interessert i å publisere for konferansen og/eller tidsskriftet må sende inn et kort abstract innen 15. desember.

Se hele invitasjonen her: Torino-conference_Call-for-papers_17_1026C.pdf

 

Vinneren av Evalueringsprisen 2017

Glade vinnere av Evalueringsprisen 2017

Evalueringsprisen ble delt ut på året konferanse i Oslo 23. oktober.

Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er i år fjerde gang prisen deles ut.

Prisen tildeles i år Riksrevisjonen for deres undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr.

Vi gratulerer!

Rapporten kan lastes ned her:

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/ArkiveringStatligForvaltning.aspx

Komiteens innstilling og begrunnelse kan lastes ned her: Innstilling-til-Evalueringsprisen-2017.pdf

Vellykket Evalueringskonferanse 2017

Årets evalueringskonferanse fant sted 23.- 24. oktober i Oslo, med Agenda Kaupang som arrangør. Konferansen er årets høydepunkt for evalueringsinteresserte i Norge og holdes i samarbeid mellom Norsk evalueringsforening og EVA-forum. Selve arrangør-rollen går på rundgang mellom evalueringsmiljøene og denne gangen var det Agenda Kaupang som hadde tatt på seg denne rollen.

Over 130 deltakere hadde funnet veien til Gamle Museet for å høre om evaluering i digitaliseringens tid. Ordfører Marianne Borgen åpnet med å ønske velkommen til Oslo. Dag Stokland, administrerende direktør i Agenda Kaupang, var møteleder begge dager. Konferansen kunne by på åtte plenumsforedrag og fem parallelle sesjoner – to mandag og tre på tirsdag.

Deltakerne fikk høre professor Åge Johnsen presentere evalueringens historie og møte med dagens utfordringer, mens Jan Grønbech fra Google Norge ga et bilde av teknologiens utvikling og trender fremover. Dette ga mye å tenkt på både for privat og offentlig virksomhet. Konsernsjef Rune Bjerke fortalte hvordan DNB og andre banker forholder seg til den nye virkeligheten, mens Gjermund Lanestedt fra Agenda Kaupang mente at digitalisering i offentlig sektor derimot er et haleheng. Vi investerer i IKT og samler inn mye data, men har ikke noe strategisk forhold til hvordan det skal brukes. Et lignende buskap hadde Andreas Moan fra Helse Sør-Øst – han ga et friskt og ærlig bilde av hvordan helsesektoren – og resten av offentlig sektor – har et stykke igjen før man tar digitaliseringen og krav om brukervennlighet inn over seg. Men han sparket også til evaluatorene, som noen ganger er mer ute etter å kritisere enn å hjelpe.

Konferansen tok også opp de nyeste endringene i anskaffelsesregelverket, som åpner for mer dialog og fleksibilitet, og som på sikt legger opp til kun digital kommunikasjon. Dag Strømsnes fra Difi snakket om dette fra et oppdragsgiverståsted, og Stine Meltevik fra Oxford Research fra et konsulentperspektiv. Sistnevnte lot til å være noe mer skeptisk til enkelte av endringene enn førstnevnte, og fryktet blant annet at høyere terskelverdi for utlysning kan begrense konkurransen.

Avslutningsforedraget var ved Helje Solberg fra Faktisk.no, som fortalte om bakgrunnen for at faktasjekking har blitt en trend verden over, og om det nye norske initiativet Faktisk.no. I en digital tid er det viktig at faktasjekking kan gå raskt, før en falsk nyhet har spredt seg for langt, og hun antydet at faktasjekking over tid kan bli automatisert.

Presentasjoner fra konferansen: