Nyheter

Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv

Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet, holdt et innlegg med tittelen «Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv».

Innlegget var basert på Høydals doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Det er det feltet hvor det evalueres mest i Norge. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

I presentasjonen snakket Høydal blant annet om evaluering som et uttrykk for makt. Hun påpekte at evaluering kan føre til bedre beslutningsgrunnlag, men også ha en funksjon for å legitimere politiske beslutninger ved å la de framstå som rasjonelle.

Se hele foredraget her: Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv

Nytt Gå-hjem møte 14.juni 2019

Vi inviterer til nytt Gå-hjem møte med tema: Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten.

Innleder er Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet.
Høydal har skrevet en doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

Norsk evalueringsforening håper på en god diskusjon med utgangspunkt i et kritisk blikk på evalueringens plass i statsforvaltningen.

Program:

  • 09:00-09:05: Velkommen, ved Audun Solli (Norsk evalueringsforening)
  • 09:05-09:50: Evaluering – symbol og metode. Et kritisk perspektiv på bruk av evaluering i staten, ved Øyunn Syrstad Høydal (OsloMet)
  • 09:50 – 10:10: pause med noe å bite i
  • 10:10 – 11: spørsmål og diskusjon

Sted: Møtet holdes hos Direktoratet for økonomistyring,  Paleet, Karl Johans gate 37 B, 0162 Oslo.
Her finner du inngangen

 

Påmelding til Gå-hjem møte 14.juni 2019

Fyll ut feltene under for å melde deg på til Gå-hjem-møtet. Velkommen skal du være!
  • Arbeidsgiver

Evalueringskonferansen 2019

 

Evalueringsforeningen har tiårsjubileum og vil i år selv stå som arrangør av årets evalueringskonferanse. Det gjør vi i nært samarbeid med EVA-forum, nettverk for evaluering i staten som fyller 25 år.

Tittel og tema for årets konferanse er «Virker det bedre nå? Evaluering for langsiktighet og bredde».

På årets evalueringskonferanse ser vi tilbake på hva vi har lært og presenterer eksempler på nye trender i evalueringsfaget. Jubileumskonferansen 2019 finner sted 19. – 20. september på Scandic Ambassadeur Drammen. Scandic Ambassadeur er et nyoppusset og innbydende hotell nær togstasjonen og endestasjonen for flytoget.

Innhold på konferansen

På konferansen får vi presentert ny evalueringsmetodikk for komplekse politikkutfordringer som er utviklet ved et forskningssenter i England. I Norge har Forskningsrådet lang erfaring med ulike metoder for effekt-evaluering og deler disse med oss. Finansdepartementet står for en av «nyvinningene» på evalueringsfeltet, med etablering av områdegjennomganger. Vi får høre om disse både fra departementet og fra konsulentbransjen.

En annen trend er økt vekt på ulike typer av forhåndsevaluering, som for eksempel tjenestedesign med gevinstfokus, hvor grundig brukerinvolvering skal styrke sannsynligheten for å lykkes på lang sikt med nye initiativer. I Norge har følge-evaluering lenge stått sterkt og vi får også innblikk i praktisk erfaringer med denne tilnærmingen.

Blant foredragsholderne finne vi:

Dione Hills, The Centre for Evaluation across the Nexus (CECAN)

Eirin Isaksen Winsnes, Forskningsrådet

Kim Forss, evalueringsforsker og redaktør for «Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond»

Espen Solberg, NIFU

Silje Gamstøbakk, Finansdepartementet og Erik W. Jacobsen, Menon

 

Konferansen er nyttig for deg som har bruk for kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling eller styring, og for deg som bestiller eller gjennomfører evaluering selv.

Meld deg på innen 23. juni og få 500 kroner i rabatt

 

Evalueringsforeninga i Stat & Styring nr. 3/2018

Evalueringsforeninga har fasilitert fire artikler i en egen seksjon i siste nummer (Nr 3/2018) av Stat & Styring. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget og er et spesialtidskrift på forholdet mellom politikk og forvaltning (www.statogstyring.no). De fire artiklene diskuterer ulike sider ved evaluering i norsk forvaltning.

Styreleder i Evalueringsforeninga Gro Holst Volden (forskningssjef, Concept-programmet ved NTNU) og styremedlem Espen Frøyland (seksjonsleder i analyseavdelingen i Politidirektoratet) diskuterer Evaluators komplekse rolle i sitt bidrag. Her viser de evalueringer stiller både de som bestiller, utfører og leser evalueringer overfor mange utfordringer. De viser at det er viktig at å være tydelig på hvilken rolle man velger at evaluator skal og hvilke dilemmaer dette valget kan innebære.

Styremedlem og Liv Moberg og Helge Spildrejorde (begge seniorrådgivere ved Direktoratet for Økonomistyring) diskuterer kunnskapsgrunnlaget for god styring og ledelse i sitt bidrag Tilstrekkelig og forsvarlig kunnskap for tillitsbasert styring.

Seniorrådgiver Javier Fabra-Mata (seniorrådgiver for analyse og forskning i Kirkens Nødhjelp) viser i Trender i evaluering at teoribaserte evaluering og eksperimentelt design har fått mer trekkraft i det siste og drar nytte av eksplosjonen i tilgang på stordata.

Nestleder i Evalueringsforeninga, Elling Tjønneland (seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt) analyser bistandsevaluering i Kvalitet og bruk av evaluering i norsk utviklingshjelp. Han viser at evalueringer på dette området blir mye lest, men også at evalueringene blir lite brukt strategisk for å heve kvaliteten på bistanden.