Nyheter

Nytt Gå-hjem-møte hos Forskningsrådet 6. september 2018

Sammen med Forskningsrådet og EVA-forum inviterer vi til Gå-hjem-møte torsdag 6. september kl. 13 -15.
Tema for møtet er: Modellenes tyranni? – Fordeler og ulemper med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. 

Økonometriske analyser er en velbrukt metode for å måle effekter av forskning og innovasjon. Basert på nylige erfaringer med slike analyser arrangerer vi Gå hjem-møte der vi setter søkelyset på styrker og begrensninger ved metoden.

Program:

13.00 Velkommen Liv Moberg (EVA-forum) og Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet)
13.05 Forskningsrådets erfaringer med å bruke økonometriske analyser til å måle effekter av forskning og innovasjon. Svein Olav Nås (Forskningsrådet)
13.25 Erfaringer fra Innovasjon Norges arbeid med utvikling av indikatorer og mål- og resultatstyringssystem (MRS) – Når er økonometriske analyser egnet, og når kommer de til kort? Pål Aslak Hungnes (Innovasjon Norge)
13.45 Styrker og svakheter med bruk av økonometri til å måle effekter av innovasjon – Erfaringer fra bl.a. evalueringa av SkatteFUNN. Fernanda Winger Eggen (Samfunnsøkonomisk analyse)
14.05 Noen erfaringer fra arbeid med evalueringer av næringspolitiske virkemidler. Erik Fjærli (Statistisk sentralbyrå)
14.25 Paneldiskusjon Ordstyrer: Eirin I. Winsnes (Forskningsrådet)
14.45 Mingling

HER kan du melde deg på – på meldingsfrist 5. september 

 

 

Evalueringskonferansen 2018

Invitasjon til Evalueringskonferansen, Kristiansand 20. – 21. september:

“EVALUERING I MØTE MED MAKTA”

Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med Oxford Research som arrangør, inviterer til den 24. årlige evalueringskonferansen i Kristiansand 20.-21. september 2018. Konferansen finner sted på Scandic Bystranda.

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen setter i år søkelyset på de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når «makta» og evaluering møtes. Derfor er konferansens hovedtittel i år «Evaluering i møte med makta».

Du melder deg på konferansen HER

Norad-seminar: Evalueringer gjennom geografisk analyse 2018

Evalueringsavdelingen, i samarbeid med Det globale miljøfondets (GEFs) evalueringsenhet, inviterer til seminar om bruk av Geografisk Informasjonssystem data – dvs. geografiske refererte data, for å evaluere miljø –og utviklingseffekter på lokalt og regionalt nivå.

Denne tilnærmingen som er kjent som «geospatial impact evaluation», utgjør en nyere retning innenfor virkningsevalueringer. Kjernen i denne tilnærmingen er å bruke geokodet prosjektdata, som kombineres med relevante lokale data fra andre datakilder (for eksempel satellittdata om endringer i vegetasjon, data fra levekårsundersøkelser),  for å evaluere virkninger av et bistandstiltak.

Tid: Torsdag 14. Juni, 2018, 09:30 – 14:30
Sted: Norad, Informasjonssenteret 5. etg, Bygdøy allé 2, Oslo

Program: Se vedlegg. Seminaret er delt opp i to deler. Det er mulig å melde seg på  Del 1 og/eller Del 2, og delta på lunsj.

Målgruppe: Seminaret passer for alle i KLD, Norad, UD samt forskere/konsulenter/studenter som interesserer seg for evaluering av bistand eller som ønsker å lære mer om geografiske analyser. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Innledere

  • Geeta Batra, Sjefsevaluator, Det globale miljøfondet GEF
  • Dan Runfola, Direktør/professor, Data Science Program, College of William and Mary
  • Seth Goodman, forsker, Geospatial Analysis Lab, College of William and Mary
  • Balbir Singh, Seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen, Norad.

 

Påmelding via Norad.no innen tirsdag 12. juni.

FROKOSTSEMINAR i regi av Norad: Evalueringer for bedre bistand – hva må til? 2018

 

Norad arrangerer FROKOSTSEMINAR om evalueringer for bedre bistand – Fredag 8. juni kl. 09.15-10.30 på Nasjonalbiblioteket

Vi har klippet følgende fra Norads sider:

“Evalueringene av norsk bistand får vanligvis mye oppmerksomhet både i media og blant de berørte. Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Hva vet vi ut fra norske og internasjonale erfaringer om nytten av evalueringer for politiske og strategiske beslutninger? Dette vil være blant de spørsmålene som vil bli drøftet under frokostseminaret 8. juni.

PROGRAM:

–      Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet vil synliggjøre sine forventninger til evaluering i tilknytning til den pågående bistandsreformen.

–      Senior visepresident og sjef for evalueringsavdelingen i Verdensbanken, Caroline Heider, vil presentere erfaringer fra mange år som evalueringssjef i multilaterale organisasjoner.

–      Professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo vil trekke på sin omfattende innsikt fra evaluering av norske offentlige reformer.

–      Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe vil reflektere over erfaringene fra siste års arbeid i Norads evalueringsavdeling og ut fra sin rolle som leder av evalueringsnettverket i OECD/DAC.

Det blir både paneldebatt og plenumsdebatt på frokostseminaret, som vil foregå på engelsk. Møteleder er Eva Bratholm.”

For mer informasjon og påmelding – se Norads hjemmesider