Nyheter

Evalueringsforeninga i Stat & Styring nr. 3/2018

Evalueringsforeninga har fasilitert fire artikler i en egen seksjon i siste nummer (Nr 3/2018) av Stat & Styring. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget og er et spesialtidskrift på forholdet mellom politikk og forvaltning (www.statogstyring.no). De fire artiklene diskuterer ulike sider ved evaluering i norsk forvaltning.

Styreleder i Evalueringsforeninga Gro Holst Volden (forskningssjef, Concept-programmet ved NTNU) og styremedlem Espen Frøyland (seksjonsleder i analyseavdelingen i Politidirektoratet) diskuterer Evaluators komplekse rolle i sitt bidrag. Her viser de evalueringer stiller både de som bestiller, utfører og leser evalueringer overfor mange utfordringer. De viser at det er viktig at å være tydelig på hvilken rolle man velger at evaluator skal og hvilke dilemmaer dette valget kan innebære.

Styremedlem og Liv Moberg og Helge Spildrejorde (begge seniorrådgivere ved Direktoratet for Økonomistyring) diskuterer kunnskapsgrunnlaget for god styring og ledelse i sitt bidrag Tilstrekkelig og forsvarlig kunnskap for tillitsbasert styring.

Seniorrådgiver Javier Fabra-Mata (seniorrådgiver for analyse og forskning i Kirkens Nødhjelp) viser i Trender i evaluering at teoribaserte evaluering og eksperimentelt design har fått mer trekkraft i det siste og drar nytte av eksplosjonen i tilgang på stordata.

Nestleder i Evalueringsforeninga, Elling Tjønneland (seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt) analyser bistandsevaluering i Kvalitet og bruk av evaluering i norsk utviklingshjelp. Han viser at evalueringer på dette området blir mye lest, men også at evalueringene blir lite brukt strategisk for å heve kvaliteten på bistanden.

Gå-hjem-møte 24. januar 2019 – Nye former for datavisualisering

Nye former for datavisualisering – erfaringer fra SSB

Det finnes mange verktøy som gir muligheter for å presentere data visuelt på nye måter.
SSB har arbeidet med dette en stund og deler sine erfaringer med datavisualisering.

Program:

14:00: Velkommen ved Norsk evalueringsforening

14:05: Datavisualisering  v/Thomas Bjørnskau, SSBs kommunikasjonsavdeling

14:50: Spørsmål og kommentarer

15:10-15:30: Kaffe, frukt og mingling

 

Presentasjon fra møtet ligger her  Presentasjon-datavisualisering_24012019_Bjørnskau.pdf

 

Sted: Møtet ble avholdt hos Innovasjon Norge i Akersgata 13 i Oslo

Kart: https://goo.gl/maps/NUNKoDZ9aJx

Påmelding - Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge

Gå-hjem-møte 24/1 hos Innovasjon Norge
  • For- og etternavn

Vinneren av Evalueringsprisen 2018 ble “Fra bostøtte til programarbeid” av Vista Analyse

Evalueringsprisen 2018 gikk til Vista Analyses evaluering av statens boligsosiale virkemidler – Fra bostøtte til programarbeid, utført på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Prisen ble delt ut på Evalueringskonferansen 20. – 21. september i Kristiansand. Evalueringen ble gjennomført av Tyra Ekhaugen (prosjektleder) og Ingeborg Rasmussen, med bidrag fra Sofie Waage Skjeflo, Nina Bruvik Westberg, Mari Brekke Holden. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med ideas2evidence v/Asle Hagestøl.

Juryen fremhever blant annet at: Evalueringen representerer et veldig grundig evalueringsmetodisk håndverk, den har gode refleksjoner om, og beskrivelser av, metodevalg og datakilder. Den viser god forståelse for bakgrunnen for evalueringen, evalueringskriteriene er eksplisitte, metodevalgene og datakildene likeså.

Les mer om Evalueringsprisen 2018 her

Nytt Gå-hjem-møte hos Deloitte 30. august 2018

Metodeseminar om text mining

 Det skrevne ord vil alltid være en viktig kilde til data og informasjon i evalueringer. Utfordringen er ofte at det er for mye tekst til at det er mulig å lese alt. For mange dokumenter gjør det lett å overse viktig data og informasjon. Når datagrunnlaget er store mengder tekst, hvordan kan text mining brukes i evalueringer og analyse?

I Big Data sammenheng handler text mining om å automatisere prosessen med å trekke ut informasjon fra tekst. Hvor langt har statistikerne kommet i å utvikle robuste og pålitelige metoder for å finne verdifull informasjon i store mengder tekst?

Program

13:00 Velkommen Audun Solli, Norsk evalueringsforening
13:05 Text mining i forskning Pierre Lison, Norsk Regnesentral
13:35 Text mining i praksis Stein Ove Songstad, Deloitte
14:05 Spørsmål fra salen og diskusjon
14:45 Mingling

 

Gå-hjem-møtet arrangeres hos DeLoitte i Dronning Eufemias gate 14, Oslo.

Meld deg på til møtet her