Styret 2016-2017

bilde-29-09-2016-17-47-06-1

 

 

 

 

 

F.v.: Elling Tjønneland (nyvalgt nestleder), Heidi Rapp Nilsen, Gro Holst Volden (leder), Lars-Erik Becken, Eirin Isaksen Winsnes, Rune Stiberg-Jamt, Gry Monsen Liv Moberg (nyvalgt styremedlem) og Liv Moberg (nyvalgt styremedlem)

 

Styreleder
Gro Holst Volden
Forskningssjef, Concept-programmet ved NTNU, Trondheim
gro.holst.volden@ntnu.no
tlf: 957 45 565

 

Styremedlemmer

Elling Tjønneland (nestleder)

Chr. Michelsens Institutt, Bergen

elling.tjonneland@cmi.no

Heidi Rapp Nilsen

Forsker, Norut, Tromsø
heidi.nilsen@norut.no

Steinar Johansen

seniorforsker, NIBR, Oslo
steinar.johansen@nibr.no

Lars-Erik Becken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

leb@proba.no

Rune Stiberg-Jamt

Adm. dir., Oxford Research

rune.stiberg-jamt@oxford.no

Eirin Isaksen Winsnes

Seniorrådgiver, Norges Forskningsråd

ewi@forskningsradet.no

Gry Elisabeth Monsen

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge

grmon@innovasjonnorge.no

Liv Moberg

fagansvarlig evaluering, Direktoratet for økonomistyring, Oslo
liv.moberg@dfo.no

 

 

Varamedlemmer

Tale Baadsvik

Rådgiver, Trondheim kommunerevisjon, Trondheim

tale.baadsvik@trondheim.kommune.no

Øyunn Syrstad Høydal

Stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo

Oyunn-Syrstad.Hoydal@hioa.no