Tidligere vinnere av Evalueringsprisen

2017: “Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning”. Undersøkelsen er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Knut Aarhus, Eivind Hustvedt Fremstad og Hossein Jamshidimehr. Rapporten kan lastes ned her

 

2016: “A Baseline Study of Norwegian Development Cooperation within the areas of Environment and Natural Resources Management in Myanmar” Evalueringen er gjennomført av Svein Erik Stave med team fra FAFO Resarch Foundation. Dette er evalueringen av innsamling og analyse av grunnlagsdata i Myanmar, gjennomført av FAFO på oppdrag for NORAD.

 

2015: “Den store reformen – Da NAV ble til” Evalueringen er gjennomført av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB. Boka er en analyse av NAV-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i

 

2014: “Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes?” Evalueringen er gjennomført av Itad Ltd og Christian Michelsen Institute (CMI), med prosjektleder Derek Poate, Rob Lloyd, Dr Espen Villanger, Dr Achim Engelhardt, Dr Merima Ali, Ingrid Hoem Sjursen og Lars Gunnar Christiansen.